Resourcegroepen Amsterdam

samen voor passende zorg

Resourcegroepen Amsterdam

Samen de zorg in Amsterdam toekomstbestendig maken

Hét experiment voor een nieuwe vorm van samenwerken tussen álle zorgaanbieders in Amsterdam.
Zodat we met elkaar Amsterdamse inwoners met een complexe ondersteuningsvraag gerichter kunnen helpen.
Door de inzet van een eigen zorgregisseur en een eigen steungroep.
En het bieden van passende én tijdige zorg en ondersteuning.

Want:

'We willen een stad
waar iedereen erbij
hoort en meetelt'

Doe je ook mee met het experiment?

Huidige resources:

Samen met De Regenboog Groep, Arkin, Cordaan, HVO-Querido, Leger des Heils, CentraM, Kandidatenmarkt, Combiwel en MEE, 19 regisserende zorgprofessionals en 115 deelnemende cliënten experimenteren we met resourcegroepen émaken we de zorg in Amsterdam toekomstbestendig.