Over ons

Resourcegroepen Amsterdam is in 2017 ontstaan vanuit een initiatief van een aantal organisaties die deel uitmaken van het Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA): De Regenboog Groep, Leger des Heils, HVO-Querido en Arkin. In het Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA) werken organisaties bestuurlijk samen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de stad. Zorgadviesbureau CQ Procesmanagement begeleidt het experiment en is verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering. Gaandeweg zijn er meerdere partijen die zich hebben aangesloten bij het experiment als resource en/of regisseur. Zo denken en werken we samen aan de ontwikkeling van de wijkzorg in Amsterdam.

Stuurgroep Regie Sociaal Domein: 

                          

Deelnemers experiment: 

                      

        

Benieuwd naar het waarom achter Resourcegroepen Amsterdam? Klik hier 

Ontstaan resourcegroepen

Ontstaan in de context van de GGZ, nieuw in het sociaal domein

Vanuit de kritische beweging tegen langdurige opnamen in psychiatrische instellingen, afgezonderd van de samenleving, werd in de jaren ‘70 het ACT-model (Assertive Community Treatment) ontwikkeld. Dit model is gericht op zorg in de samenleving en mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid en is in de Verenigde Staten ontwikkeld en aan de hand van diverse onderzoeken effectief gebleken.

In de jaren ’80 startte Ian Falloon met het ondersteunen van gezinnen van psychiatrische patiënten die terugkeerden in de maatschappij na ontslag uit het ziekenhuis. Hiervoor ontwikkelde hij de Behavioral Family Therapy (gedragstherapeutische gezinstherapie) wat later onderdeel zou zijn van het resourcegroepenmodel.

Ongeveer 10 jaar later startte Falloon met Integrated Mental Health Care. Er werden teams gevormd van professionals én niet-professionals die samen geïntegreerd hulp verleenden: de oorsprong van de resourcegroepen. Hulpverleners uit de GGZ werkten vanuit huisartsenpraktijken en activeerden een netwerk, bestaande uit familieleden, betrokkenen en professionals rond elke patiënt. Binnen deze netwerkgroepen werden alle leden als gelijkwaardig gezien. Er was niet alleen aandacht voor het probleemoplossend vermogen van het individu, maar ook van de groep als geheel.

Het resourcegroepenmodel is gebaseerd op het basisprincipe dat cliënten zelf de doelen voor hun behandeling stellen en een sterke stem hebben in hoe hun behandeling eruit ziet. Het model van resourcegroepen heeft verschillende namen gehad, maar rond 2012 werd besloten de naam Resource Group Assertive Community Treatment (R-ACT) te gebruiken.

Meer weten over het ontstaan van resourcegroepen? Neem een kijkje op www.ract.nl

Essentie van de resourcegroepenmethodiek

De resourcegroepenmethodiek is erop gericht de autonomie van mensen te versterken en hen in staat te stellen zelf weer regie (naar vermogen) te voeren over de uitdagingen in hun leven. Om dit realiseren, ontvangen zij ondersteuning van een professionele ‘regie-ondersteuner’ die de doelen van de hulpvrager en (het herstellen van) de relatie met zijn netwerk centraal zet. Deze methodiek biedt een gestructureerde aanpak voor het ondersteunen van cliënten bij:

  • het zelf formuleren van problemen, prioriteiten en oplossingen en deze te vertalen naar korte en lange termijndoelen

  • het zelf in kaart brengen van mogelijke resources, zoals het eigen informele netwerk

  • het zelf vormen van een resourcegroep (steunsysteem) door het activeren van resources

o   het contact leggen met de resources uit het eigen informele netwerk

o   het eventueel bespreken en aangaan van onderliggende spanningen (expressed emotions)

o   het betrekken van informele zorg uit de wijk en formele zorg om de nog openstaande vragen op te pakken

  • het zelf organiseren van een resourcegroep-bijeenkomst waarin

o   met de cliënt en zijn resources wordt bekeken hoe de vragen van de cliënt opgepakt kunnen worden

o   de resources uit het netwerk kunnen aangeven wat wel en niet verwacht kan worden van hun inzet