Een stad waar iedereen erbij hoort en iedereen meetelt.  

Dat is wat Resourcegroepen Amsterdam wil bereiken. De manier waarop zorg en ondersteuning nu in de wijk is georganiseerd leidt hier niet altijd toe. Dat ontdekte het Stedelijk Platform Opvanginstellingen Amsterdam in 2017 toen zij een nieuwe visie op de WMO wilde formuleren. 

Ondanks het rijke en diverse zorgaanbod om inwoners met een complexe vraag te ondersteunen, is het voor hen in de praktijk niet altijd eenvoudig om zelf passende zorg en ondersteuning te vinden en organiseren: 

 • de ondersteuningsvraag van de cliënt staat nog onvoldoende centraal
 • de integrale samenwerking rondom de cliënt wordt onvoldoende gefaciliteerd
 • voor zowel professionals als cliënten is er onvoldoende inzicht in de beschikbare (in)formele zorgaanbieders in de leefomgeving van de cliënt

In de huidige manier van werken worden oplossingen ingezet die in hun logistiek uitgaan van de capaciteit en voorwaarden van de aanbieders. Bij enkelvoudige of acute ondersteuningsvragen van cliënten werkt dit over het algemeen voldoende. Wanneer er echter sprake is van ‘complexe’ hulpvragen waarbij meerdere aanbieders betrokken zijn, lopen cliënten (en professionals) soms vast. 

Een nieuwe vorm van samenwerken 

Daarom willen we een nieuwe vorm van logistiek en samenwerking onderzoeken, waarbij wordt uitgegaan van de vraag van de cliënt (en niet van het aanbod). Het model van de resourcegroepen is een werkwijze waarbij de regie bij de cliënt ligt en zowel formele professionals als informele ondersteuners samenwerken in één plan, rondom en met de cliënt. Het resourcegroepenmodel is erop gericht;

 • regie en eigenaarschap van de cliënt te vergroten
 • belangrijke naasten van de cliënt actief te betrekken bij de doelen en vervolgstappen richting herstel
 • de samenwerking tussen de cliënt, zijn netwerk en professionele hulpverlening te faciliteren

Benieuwd naar het ontstaan van resourcegroepen? Klik hier

“Het wordt vanzelfsprekend om te vragen naar het netwerk van de cliënt en te kijken hoe die
ingezet kunnen worden’’ – regie-ondersteuner vanuit Centram

De cliënt zoveel mogelijk eigenaar laten zijn van zijn/haar eigen herstelproces.

Dat is hoe we met Resourcegroepen Amsterdam de zorg voor ogen hebben. Daarvoor willen we iedere cliënt met een complexe ondersteuningsvraag in verbinding brengen met iemand de weg weet in het zorglandschap en die kan helpen bij het vinden van snelle en passende zorg. Ook faciliteert hij of zij de cliënt in het samenstellen van een steungroep.

Een resourcegroep, ook wel steungroep genaamd, bestaat uit alle mensen (‘resources’) die met de cliënt samenwerken aan de hersteldoelen die voor de cliënt belangrijk zijn. De steungroep bestaat niet alleen uit zorgprofessionals, maar ook uit vrienden, familie, ervaringsdeskundigen en/of vrijwilligers. Zij zijn door de cliënt zelf gekozen. Uniek is dat het persoonlijke netwerk van de cliënt met dat van de professionele hulpverlening wordt geïntegreerd.

Alle mensen in de steungroep werken samen met de cliënt aan het behalen van zijn of haar doelen in één ondersteuningsplan. Door als steungroep periodiek bijeen te komen, kun je vinger aan de pols houden en signalen vroegtijdig opvangen wanneer het eventueel iets minder goed gaat. Op deze manier verklein je de kans op een crisissituatie en kan er tijdig passende hulp worden geboden.

SteunBij het vinden van tijdige en passende zorg

Amsterdam kent een groot zorgaanbod om inwoners met een ondersteuningsvraag te ondersteunen. Een voordeel én een nadeel. Aan de ene kant is er veel aanbod om uit te kiezen. Aan de andere kant maken de vele verschillende loketten en regeltjes het voor cliënten lastig om de juiste ondersteuning te vinden. Ook zorgprofessionals kost dit veel tijd.

Daarom combineren we in dit experiment het resourcegroepenmodel met capaciteitsmanagement. Dat betekent dat we ook experimenteren met een logistiek die vanuit de vraag is georganiseerd, in plaats vanuit het aanbod. Voor het vinden van passende zorg en ondersteuning kunnen cliënten en regie-ondersteuners gebruikmaken van de website www.steunbij.nl. Dit is een webapplicatie waarmee je snel kunt zien welke aanbieders er binnen een bepaald postcodegebied op dat moment beschikbaar zijn om te helpen. Via de tool kunnen cliënten en/of hun regie-ondersteuners een selectie maken en zorg aanvragen. Bekijk hieronder de instructievideo van Steunbij.

 

“De omgeving wordt gemotiveerd om dingen zelf op te pakken, zij informeren mij over de voortgang.
Hierdoor hoef ik alleen nog te coördineren.’’ – regie-ondersteuner vanuit Centram

Iedere cliënt 1 regie-ondersteuner, 1 steungroep, 1 plan 

Resourcegroepen Amsterdam experimenteert met een werkwijze, waarbij iedere cliënt met een complexe zorg- of ondersteuningsvraag een eigen regie-ondersteuner krijgt, die de cliënt begeleidt in het vinden van snel beschikbare ondersteuning. Met de website steunbij.nl vindt de regie-ondersteuner eenvoudig passende zorg die binnen 5 dagen beschikbaar is. Alle mensen in de steungroep werken samen met de cliënt aan het behalen van zijn of haar doelen in één ondersteuningsplan.

Dat ziet er in de praktijk als volgt uit:

5 stappen naar herstel

Lees de verhalen van Vivian, Joost en Jaap. Klik op de onderstaande pictogrammen voor hun verhaal.

   

 
 “Dat de regie volledig bij de patiënt wordt gelegd werkt motiverend,
het brengt iemand meer in beweging.’’ – regisseur vanuit Arkin

De eerste fase van het experiment is inmiddels afgerond en is zowel door deelnemende professionals als de cliënten positief ontvangen. Fase 1 richtte zich daarbij op de wijken Jordaan en Spaarndammerbuurt en had een maximum van 12 regie-ondersteuners en 20 cliënten. Inmiddels zijn er 46 regie-ondersteuners opgeleid in de Resourcegroepenmethodiek en ondersteunen we 115 cliënten. De huidige fase richt zich op heel Amsterdam en loopt nog tot eind 2020. 

Na het experiment in 2020 maken we de balans op: 

 • Werkt deze nieuwe werkwijze? 
 • Is dit een methode waar we iets mee kunnen? 
 • Werkt deze logistieke insteek? 
 • Werkt de webapplicatie steunbij.nl waar je zorgaanbieders kunt vinden? 
 • Werkt de regisseursaanpak? 
 • En wat zou de vervolgstap kunnen zijn? 

Gedurende het experiment halen we zoveel mogelijk informatie op om de ontwikkeling te monitoren. 

 ‘’De cliënt gaat meer naar het eigen leven kijken i.p.v. naar
wat de behandelaar wil of voorstelt.” – regie-ondersteuner vanuit Arkin