Vernieuwend, inspirerend en leerzaam 

De nieuwe werkwijze maakt bij de deelnemers van Resourcegroepen Amsterdam veel energie los. En dat is niet zo gek, want je bent heel direct bezig met de toekomst van de zorg in AmsterdamAls regie-ondersteuner (zorgprofessional) of resource (zorgaanbieder): 

 • loop je voorop in de ontwikkelingen 
 • denk je mee over nieuwe structuren in de zorg 
 • werk je intensief samen met andere zorgaanbieders 
 • krijg je een laagdrempelige toegang tot al die partijen 
 • kun je breed van elkaar leren 
 • maar bovenal zet je de cliënt centraal! 
 

“De toegevoegde waarde van Resourcegroepen zit hem in de aandacht voor het cliëntenperspectief,
de systemische aanpak en de theoretisch kortere doorlooptijd om het formele domein in te schakelen’’
– regie-ondersteuner vanuit Arkin

De regie-ondersteuner is diegene in de Resourcegroep die de resources om de cliënt heen verzameld. 

In de resourcegroep vervult één iemand de rol van regie-ondersteuner. Vaak is dat in het begin een zorgprofessional, maar het liefst is dat de cliënt zelf. De rol van regie-ondersteuner kan gedurende het traject overgedragen worden naar de cliënt en/of zijn netwerk. Er wordt elke keer gekeken hoe de meest passende ondersteuning kan worden geboden. De regie-ondersteuner ondersteunt de cliënt bij een complexe zorgvraag op zo’n manier dat de cliënt zoveel mogelijk zelf regie kan voeren over zijn leven. Is de regie-ondersteuner een zorgprofessional, dan kan deze opschalen wanneer dat nodig is èn afschalen wanneer dat mogelijk is.

Als regie-ondersteuner:

 • faciliteer je de cliënt met het samenstellen van een persoonlijke steungroep
 • weet je de verbinding te maken met informele en formele resources in de leefomgeving van de cliënt
 • ondersteun je de cliënt bij het inzichtelijk maken van de ondersteuningsvraag
 • stel je samen korte- en langetermijndoelen op
 • zoek je met de cliënt passende en tijdige zorg en ondersteuning via de website steunbij.nl

Meld je je als zorgprofessional aan als regie-ondersteuner, dan krijg je een training die je voorbereidt op de rol van regie-ondersteuner. Zo leer je de vaardigheden en kennis die nodig is voor deze rol. Als regie-ondersteuner word je gekoppeld aan een cliënt met een complexe ondersteuningsvraag. Maandelijks worden er intervisiebijeenkomsten met alle regie-ondersteuner georganiseerd om. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte om ervaring en kennis met elkaar uit te wisselen. Voor iedereen is het een ontdekkingstocht!

Wat krijg je van Resourcegroepen Amsterdam? 

De manier van samenwerken in het experiment van Resourcegroepen Amsterdam met en rondom de cliënt is gebaseerd op de resourcegroepenmethodiek. Alle nieuwe regie-ondersteuners krijgen daarom: 

 • Een eerste kennismakingsgesprek 
 • Een starttraining in de resourcegroepenmethodiek van 1 dag 
 • Een tussentijdse training van 1 dagdeel – voor het verdiepen in het model
 • Maandelijkse intervisiebijeenkomsten van 1,5 uur op een wisselende locatie in Amsterdam 

Wat kun je verder verwachten? 

Je bent bezig met iets nieuws: je bent samen met andere zorgprofessionals aan het pionieren. Je leert nieuwe collega’s kennen uit het veld. De rol van regie-ondersteuner kost vooral in die beginperiode meestal iets meer tijd per cliënt dan je gewend bent. De opstart van een nieuwe werkwijze vraagt dus een investering in tijd. Uiteindelijk ga je dat terugwinnen doordat je meer inzicht hebt in het model en in de beschikbare zorg. Superleuk en handig dus!

 

Enthousiast geworden? 

Omdat de werkwijze nog in ontwikkeling is, vraagt het van de mensen die meedoen een enigszins flexibele opstelling. We zoeken daarom mensen die het leuk vinden om te experimenteren. Wil je meer weten? Of ben je al klaar om mee te doen? Meld je aan!

Ja, ik ben zorgprofessional en doe mee als regie-ondersteuner
 

De uitdaging als behandelaar is om niet de regie over te
pakken van de cliënt.’’– regie-ondersteuner vanuit HVO-Querido
‘’

Een resource is elke bron van hulp of ondersteuning, zowel formeel als informeel 

Alle zorgaanbieders en zorgprofessionals in Amsterdam kunnen zich aanmelden als resource. Als resource stel je het zorgaanbod van jou of jouw organisatie beschikbaar via Steunbij.nl. Zodra inwoners op zoek gaan naar passende zorg of ondersteuning, kunnen zij jouw zorgaanbod vinden. Als resource committeer je je aan de werkwijze van Resourcegroepen Amsterdam, waarbij de cliënt binnen 5 dagen na aanvraag zorg en ondersteuning krijgt.

Wat biedt Resourcegroepen Amsterdam jouw organisatie? 

Als je je aanmeldt als resource wordt zorgaanbod van jouw organisatie opgenomen in de website Steunbij.nl. Je kunt dan als resource benaderd worden door regie-ondersteuners om zorg of ondersteuning voor hun cliënten te leveren. Als resource:

 • weten cliënten en regie-ondersteuners de weg naar jou te vinden
 • doe je mee aan meer cliëntgericht werken
 • doe je ervaring op met deze nieuwe zorgwerkwijze
 • krijg je meer inzicht en overzicht in het totale speelveld van de zorg in Amsterdam
 • lever je zorg binnen 5 dagen na een verzoek 
 • sla je samen met andere (in)formele resources de handen ineen voor optimaal herstel van de cliënt.

Enthousiast geworden? 

Omdat de werkwijze nog in ontwikkeling is, vraagt het van de mensen die meedoen een enigszins flexibele opstelling. We zoeken daarom mensen en organisaties die het leuk vinden om te experimenteren en onze missie en visie om de zorg toekomstbestendiger te maken delen. Wil je meer weten? Of ben je al klaar om mee te doen? Meld je dan aan!

Ja, ik ben zorgaanbieder en doe mee als resource

Als regie-ondersteuner houdt je je bezig met de vraag: hoe ga je om met cliënten die niet de volledige regie kunnen
nemen en met netwerk dat overbelast is?’’ – regie-ondersteuner vanuit HVO-Querido