30 juli 2019

Hoe is het om regisseur te zijn? Interview met Michael Schaeffer

Welke aspecten van de pilot spreken jou het meest aan?
Ik vind het fijn dat je geheugen wordt opgefrist. Het is een reminder uit te gaan van uitgangspunten waarbij de het cliëntperspectief centraal staat. Daarbij is de tool steunbij.nl een praktisch voordeel door het sneller beschikbaar komen van formele resources

Wat leer van je het meedoen aan deze pilot?
Ik heb er een hernieuwde aandacht voor de systemische aanpak voor gekregen. Als hulpverlener moet je in verbinding komen met de cliënt om toegang te krijgen tot diens netwerk. Cliënten moeten terug naar hun eigen netwerk en daarmee terug naar de maatschappij. (‘finding a way back into the circle of trust’)

microphone-4319526_1920

Is er iets (bij jou) veranderd in je manier van aanpak sinds deze pilot? Doe je iets anders dan voorheen?
Ik leer minder snel zelf de hulpvragen van de client op te pakken en vaker achterover te leunen. Met hernieuwd inzicht zie ik in dat ik actief op m’n handen moet zitten. Ik leer vertrouwen te hebben in het eigen kunnen van de client, ook al gaat dat niet altijd even snel en praktisch. Ik durf dingen eerder los te laten

Wat zijn de positieve kanten van het werken met resourcegroepen?
Veel, ik hoop de eventuele implicatie dat deze aanpak mogelijk stadsbreed gaat worden ingezet

Wat zijn voor jou persoonlijk de uitdagingen van deze nieuwe werkwijze (follow up: het betrekken van het netwerk)?
Dat het niet altijd en voor iedereen toe te passen is. Er is een ondergrens binnen mijn werk, waarbij er een punt kan komen dat ik niet ‘op mijn handen’ kan blijven zitten; gevaarlijk gedrag van cliënt, of zeer negatieve invloed van het systeem op cliëntperspectief. Als je moet ingrijpen moet je ingrijpen, en is er geen tijd voor netwerk.

Hoe reageren cliënten op het voorstel om het eigen netwerk te betrekken?
Over het algemeen goed, dat was al zo, maar omgekeerd is het zo dat ik binnen het project een groter beroep doe op het systeem en dat is niet altijd even effectief.

Hoe pakken cliënten hun eigen regierol op?
Matig, ze zijn vaak toch gewend mij als ‘regisseur’ te zien. Vaak zijn ze er al aan gewend geholpen te worden.

Wat zou jij toekomstige regisseurs adviseren?
Leg vooral de nadruk op het vergroten van sociale relaties zonder het zo te noemen. De cliënt moet zelf leren hulp vragen.

Hoeveel tijd kost het je?
De cliënt gerelateerde werkzaamheden kosten me weinig extra tijd. Wel zijn er in het begin trainingen geweest en hebben we regelmatig intervisies, deze kosten me wel meer tijd.